Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwały RIO

Uchwała Nr I/74/2016

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 12 kwietnia 2016 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wojcieszów sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Wojcieszów za 2015 rok

 plik do pobrania


__________________________________________________________________________

Uchwała Nr I/46/2016

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 2 lutego 2016 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miasta Wojcieszów nr XV.65.2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów oraz uchwale budżetowej na rok 2016 nr XV.64.2015 Gminy Wojcieszów z dnia 30 grudnia 2015 roku.


 plik do pobrania


__________________________________________________________________________

Uchwała Nr I/45/2016

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 2 lutego 2016 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wojcieszów przedstawionego w uchwale budżetowej na rok 2016 nr XV.64.2015 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 grudnia 2015 r.


 plik do pobrania


__________________________________________________________________________

Uchwała Nr I/340/2015

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 15 grudnia 2015 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej gminy Wojcieszów na 2016 rok


 plik do pobrania

__________________________________________________________________________

Uchwała Nr I/339/2015

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 15 grudnia 2015 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wojcieszów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.

 plik do pobrania

__________________________________________________________________________

Uchwała Nr I/338/2015

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 15 grudnia 2015 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wojcieszów projekcie budżetu gminy Wojcieszów za 2016 rok

 plik do pobrania

__________________________________________________________________________

Uchwała Nr I/81/2015

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 13 kwietnia 2015 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wojcieszów sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Wojcieszów za 2014 rok

 plik do pobrania

__________________________________________________________________________

Uchwała Nr I/38/2015

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 3 lutego 2015 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miasta Wojcieszów nr IV.12.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów oraz uchwale budżetowej na rok 2015 nr IV.11.2014 Gminy Wojcieszów z dnia 30 grudnia 2014 roku

 plik do pobrania

__________________________________________________________________________

Uchwała Nr I/323/2014

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 8 grudnia 2014 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wojcieszów, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej gminy Wojcieszów na 2015 rok.

 plik do pobrania

__________________________________________________________________________

Uchwała Nr I/322/2014

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 8 grudnia 2014 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wojcieszów projekcie budżetu gminy Wojcieszów za 2015 rok.

 plik do pobrania

__________________________________________________________________________

Uchwała Nr I/76/2014

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 1 kwietnia 2014 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wojcieszów sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Wojcieszów za 2013 rok.

 plik do pobrania

__________________________________________________________________________

Uchwała Nr I/376/2013

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 20 grudnia 2013 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wojcieszów projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok.

 plik do pobrania

__________________________________________________________________________

Uchwała Nr I/375/2013

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 20 grudnia 2013 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wojcieszów

przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej Miasta Wojcieszów na rok 2014.

 plik do pobrania

__________________________________________________________________________

Uchwała Nr I/127/2013

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 9 maja 2013 roku

w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Wojcieszów kredytu długoterminowego w kwocie 360.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Kontynuacja kompleksowego uzbrajania w sieć wodociągową miasta Wojcieszów", w części dotyczącej udziału własnego Gminy.

 plik do pobrania

 

__________________________________________________________________________ 


 Uchwała Nr I/81/2013

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 12 kwietnia 2013 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wojcieszów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Wojcieszów za 2012 rok

 plik do pobrania

__________________________________________________________________________


 Uchwała Nr I/16/2013

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 23 stycznia 2013 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miasta Wojcieszów Nr XXV.127.2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów oraz Nr XXV.126.2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku Uchwała Budżetowa Gminy Wojcieszów na 2013 rok

plik do pobrania

__________________________________________________________________________

 

 

Uchwała Nr I/14/2013

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 22 stycznia 2013 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Wojcieszów przedstawionego Uchwały Budżetowej Gminy Wojcieszów na 2013 rok Nr XXV.126.2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku

 plik do pobrania

__________________________________________________________________________ 

Uchwała Nr I/316/2012

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 6 grudnia 2012 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej miasta na 2013 rok.

 plik do pobrania

__________________________________________________________________________

Uchwała Nr I/315/2012

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 6 grudnia 2012 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Wojcieszów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok.

 plik do pobrania

__________________________________________________________________________

Uchwała Nr I/314/2012

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 6 grudnia 2012 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wojcieszów projekcie budżetu miasta na 2013 rok.

 plik do pobrania

__________________________________________________________________________

 Uchwała Nr I/167/2012

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 11 czerwca 2012 roku

w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Wojcieszów pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 1.474.497 złotych, z przeznaczeniem na finansowanie działań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w związku z realizacją w 2012 i 2013 roku zadań inwestycyjnych

 plik do pobrania

__________________________________________________________________________

Uchwała Nr I/25/2012

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 27 stycznia 2012 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miasta Wojcieszów Nr XIV.64.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów oraz w uchwale Nr XIV.65.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na rok 2012

 plik do pobrania

__________________________________________________________________________

Uchwała Nr I/379/2011

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 14 grudnia 2011 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wojcieszów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012

 plik do pobrania

__________________________________________________________________________

Uchwała Nr I/378/2011

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 14 grudnia 2011 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wojcieszów projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok

 plik do pobrania

__________________________________________________________________________

Uchwała Nr I/23/2011

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 26 stycznia 2011 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miasta w Wojcieszowie Nr IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wojcieszów oraz budżetowej na 2011 rok Nr IV/11/10 z 30 grudnia 2010 roku

 plik do pobrania

__________________________________________________________________________

Uchwała Nr I/22/2011

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 26 stycznia 2011 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Wojcieszów przedstawionego w uchwale budżetowej na rok 2011 Rady Miasta w Wojcieszowie Nr IV/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku

 plik do pobrania 

__________________________________________________________________________

Uchwała Nr I/280/2010

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 16 grudnia 2010 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Wojcieszów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej miasta na rok 2011

 plik do pobrania 

__________________________________________________________________________

 Uchwała Nr I/279/2010

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 16 grudnia 2010 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wojcieszów projekcie uchwały budżetowej miasta na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

 plik do pobrania 

__________________________________________________________________________

 Uchwała Nr I/278/2010

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 16 grudnia 2010 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wojcieszów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011

 plik do pobrania 

__________________________________________________________________________

 Uchwała Nr I/274/2009

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 14 grudnia 2009 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2010 rok oraz prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta Wojcieszów

 plik do pobrania 

__________________________________________________________________________

 Uchwała Nr I-108/2009

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 27 kwietnia 2009 roku

w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Wojcieszów kredytu długoterminowego w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2009 roku zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu "MOJE BOISKO ORLIK 2012".

 plik do pobrania 

__________________________________________________________________________

  Uchwała Nr I-255/2008

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 15 grudnia 2008 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wojcieszów projekcie budżetu miasta Wojcieszów na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami 

 plik do pobrania 

__________________________________________________________________________

 Uchwała Nr I-256/2008

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 15 grudnia 2008 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prawidłowości prognozy łącznej kwoty długu miasta Wojcieszów 

 plik do pobrania 

__________________________________________________________________________

 
redaguje: []

ostatnia zmiana: 2016-10-12 14:21:36

przejdź do :