Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

pomoc publiczna

Informacja w zakresie pomocy publicznej udzielonej w 2015 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Wojcieszów przedstawia wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, krórym udzielono pomocy publicznej innej niż de minimis w roku 2015.- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, ulga z tytułu nabycia gruntów.

Lp.

Nazwisko i imię (nazwa) podatnika

Wyszczególnienie

1

Bomok Michał

Zwrot podatku akcyzowego

2

Borucki Krzysztof

Zwrot podatku akcyzowego

3

Fuławka Grzegorz

Zwrot podatku. akcyzowego

4

Horodyski Kazimierz

Zwrot podatku. akcyzowego

5

Koper Marcin

Zwrot podatku. akcyzowego

6

Kijanka Karolina

Zwrot podatku. akcyzowego

7

Kamień Maria

Zwrot podatku. akcyzowego

8

Kubik Ryszard

Zwrot podatku. akcyzowego

9

Radkiewicz Ewa

Zwrot podatku. akcyzowego

Ulga z tyt. nabycia gruntów

10

Rybij Marian

Zwrot podatku. akcyzowego

11

Śliwa Ryszard

Zwrot podatku. akcyzowego

12

Wnuk Ryszard

Zwrot podatku. akcyzowego


Informacja w zakresie pomocy publicznej udzielonej w 2014 roku

Zwrot Podatku Akcyzowego Zawartego w Cenie Oleju Napędowego

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Burmistrz Miasta Wojcieszów przedstawia wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, krórym udzielono pomocy publicznej innej niż de minimis w roku 2013 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, ulga z tyt. nabycia gruntów.

Lp.

Nazwisko i imię (nazwa) podatnika

Wyszczególnienie

1

Bomok Michał

Zwrot podatku akcyzowego

2

Fuławka Grzegorz

Zwrot podatku akcyzowego

3

Szabat Krzysztof

Zwrot podatku. akcyzowego

4

Horodyski Kazimierz

Zwrot podatku. akcyzowego

5

Koper Marcin

Zwrot podatku. akcyzowego

6

Kijanka Karolina

Zwrot podatku. akcyzowego

7

Rybij Marian

Zwrot podatku. akcyzowego

8

Wnuk Ryszard

Zwrot podatku. akcyzowego

9

Śliwa Ryszard

Zwrot podatku. akcyzowego


Informacja w zakresie pomocy publicznej udzielonej w 2013 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta Wojcieszów przedstawia wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, krórym udzielono pomocy publicznej innej niż de minimis w roku 2013 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, ulga z tytułu nabycia gruntów.

Lp.

Nazwisko i imię (nazwa) podatnika

Wyszczególnienie

1

Bomok Michał

Zwrot podatku akcyzowego

2

Fuławka Grzegorz

Zwrot podatku akcyzowego

3

Hen Bożena

Zwrot podatku akcyzowego

4

Horodyski Kazimierz

Zwrot podatku akcyzowego

5

Kołcz Józef

Zwrot podatku akcyzowego

6

Kijanka Karolina

Zwrot podatku akcyzowego

7

Rybij Marian

Zwrot podatku akcyzowego

8

Wnuk Ryszard

Zwrot podatku akcyzowego

9

Śliwa Ryszard

Zwrot podatku akcyzowego

10

Koper Marcin

Zwrot podatku akcyzowego

11

Piekut Irena

Ulga z tyt. nabycia gruntów

12

Bajor Filip

Ulga z tyt. nabycia gruntów

13

Bomok Michał

Ulga z tyt. nabycia gruntów


Informacja w zakresie pomocy publicznej udzielonej w 2012 roku

Zwrot Podatku Akcyzowego Zawartego w Cenie Oleju Napędowego

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Burmistrz Miasta Wojcieszów przedstawia wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej innej niż de minimis w roku 2012.- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, ulga z tyt. nabycia gruntów.

 

Lp.

Nazwisko i imię (nazwa) podatnika

Wyszczególnienie

1

Bednarz Łukasz

Zwrot podatku akcyzowego

2

Bomok Michał

Zwrot podatku akcyzowego

3

Borucki Krzysztof

Zwrot podatku. akcyzowego

4

Dzieniak Tomasz

Zwrot podatku. akcyzowego

5

Horodyski Kazimierz

Zwrot podatku. akcyzowego

6

Hen Bożena

Zwrot podatku. akcyzowego

7

Kijanka Karolina

Zwrot podatku. akcyzowego

8

Kołcz Józef

Zwrot podatku. akcyzowego

9

Rybij Marian

Zwrot podatku. akcyzowego

10

Śliwa Ryszard

Zwrot podatku. akcyzowego

11

Wnuk Marian

Zwrot podatku. akcyzowego

 

Informacja w zakresie pomocy publicznej udzielonej w 2011 roku

Zwrot Podatku Akcyzowego Zawartego w Cenie Oleju Napędowego

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Burmistrz Miasta Wojcieszów przedstawia wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, krórym udzielono pomocy publicznej innej niż de minimis w roku 2011.- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, ulga z tyt. nabycia gruntów.

Lp.

Nazwisko i imię (nazwa) podatnika

Wyszczególnienie

1

Bednarz Mirosław

Zwrot podatku akcyzowego

2

Bednarz Łukasz

Zwrot podatku akcyzowego

3

Bomok Michał

Zwrot podatku. akcyzowego

4

Borucki Krzysztof

Zwrot podatku. akcyzowego

5

Horodyski Kazimierz

Zwrot podatku. akcyzowego

6

Hen Bożena

Zwrot podatku. akcyzowego

7

Krawczyk Eugeniusz

Zwrot podatku. akcyzowego

8

Kijanka Karolina

Zwrot podatku. akcyzowego

9

Krawczyk Janusz

Zwrot podatku. akcyzowego

10

Lubarska Katarzyna

Zwrot podatku. akcyzowego

11

Śliwa Ryszard

Zwrot podatku. akcyzowego

12

Wnuk Ryszard

Zwrot podatku. akcyzowego

13

Rybij Marian

Zwrot podatku. akcyzowego

14

Mróz Marian

Ulga z tyt. nabycia gruntów

 
redaguje: []

ostatnia zmiana: 2016-10-12 14:21:36

przejdź do :