Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Wykaz umorzeń

WYKAZ ULG W 2015 ROKU

Wykonując obowiązek wynikjący z przepisów art. 37, art 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Wojcieszów podaje do wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty w roku 2015 w kwocie przewyższającej 500,00 zł ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.


Lp.

Nazwisko i imię (nazwa) podatnika

Wyszczególnienie

1

WOJCIESZOWIANKA S.A. Wojcieszów

Odroczenie zapłaty zaległości podatkowych

Odroczenie terminu płatności podatku - 74.233,00 zł

(względy ekonomiczne)

2

MEGA Sp. z o. o.

Wojcieszów

Odroczenie terminu płatności podatku - 58.104,00 zł.

(względy ekonomiczne)

3

Bojar Anna

Wojcieszów

Odroczenie terminu płatności podatku - 1.845,00 zł

(względy ekonomiczne)

4

Gaj Dorota

Wojcieszów

Umorzenie - 548,00 zł

(względy ekonomiczne)


WYKAZ ULG W 2014 ROKU

Wykonując obowiązek wynikający z przepisów art. 37, art 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) Burmistrz Miasta Wojcieszów podaje do wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty w roku 2014 w kwocie przewyższającej 500,00 zł ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.


Lp.

Nazwisko i imię (nazwa) podatnika

Wyszczególnienie

1

WOJCIESZOWIANKA S.A.

ul. Medziana 3, Wojcieszów

Odroczenie zapłaty zaległości podatkowych

Odroczenie terminu płatności podatku

- 42.779,00 zł

- 392,00 zł

(względy ekonomiczne)

2

Fic Janusz

Wojcieszów

Umorzenie podatku – 1.043,00 zł + 66,00 zł odsetki (względy ekonomiczne)

3

Gruszczyński Józef

Wojcieszów

Umorzenie podatku – 1.458,00 zł + 370,00 zł odsetki (względy ekonomiczne)


WYKAZ ULG w 2013 r.

Wykonując obowiązek wynikjący z przepisów art. 37, art 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta Wojcieszów podaje do wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty w roku 2013 w kwocie przewyższającej 500,00 zł ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Lp.

Nazwisko i imię (nazwa) podatnika

Wyszczególnienie

1

MEGA Sp. z o. o. Wojcieszów

Odroczenie zapłaty zaległości podatkowych

Odroczenie terminu płatności podatku

- 69.523,00 zł (względy ekonomiczne)WYKAZ ULG W 2012 ROKU

Wykonując obowiązek wynikjący z przepisów art. 37, art 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 157,poz.1240) Burmistrz Miasta Wojcieszów podaje do wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty w roku 2012 w kwocie przewyższającej 500,00 zł ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Lp.

Nazwisko i imię (nazwa) podatnika

Wyszczególnienie

1

MEGA Sp. z o. o. Wojcieszów

Odroczenie zapłaty zaległości podatkowych

Odroczenie terminu płatności podatku

- 45.684,00 zł - względy ekonomiczne

 

 

WYKAZ UMORZEŃ W 2011 ROKU

Wykonując obowiązek wynikjący z przepisów art. 37, art 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 157,poz.1240) Burmistrz Miasta Wojcieszów podaje do wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty w roku 2011 w kwocie przewyższającej 500,00 zł ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Lp.

Nazwisko i imię (nazwa) podatnika

Wyszczególnienie

1

Masłowski Tadeusz – Wojcieszów


Umorzenie podatku – 527,00 zł

względy ekonomiczne

2

Masłowski Józef - Wojcieszów

Umorzenie odsetek – 3.677,00 zł

spłata zadłużenia - względy ekonomiczne

3

Ciura Marian – Likwidator PPHU "PREFABUDEX" Sp. z o. o. Wojcieszów

Umorzenie odsetek – 2.806,00 zł

spłata zadłużenia - względy ekonomiczne
redaguje: []

ostatnia zmiana: 2016-10-12 14:21:36

przejdź do :