Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Podatki i opłaty


AKTUALNE UCHWAŁY O STAWKACH PODATKOWYCH  -  2016 ROK

  UCHWAŁA W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA WOJCIESZÓW

  UCHWAŁA W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA WOJCIESZÓW

  UCHWAŁA W SPRAWIE WYSOKOŚCI DZIENNYCH STAWEK OPŁATY TARGOWEJ 


____________________________________________________________________________________


ARCHIWUM UCHWAŁ O STAWKACH PODATKOWYCH

 KOMUNIKAT PREZESA GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015

 UCHWAŁA W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA WOJCIESZÓW - 2013, 2014

 UCHWAŁA W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA WOJCIESZÓW - 2013, 2014

 UCHWAŁA W SPRAWIE OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW  -  2008-2015

 UCHWAŁA W SPRAWIE WYSOKOŚCI DZIENNYCH STAWEK OPŁATY TARGOWEJ 

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - 2013 rok 

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - 2013 rok

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - 2012 rok 

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - 2012 rok

 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - 2011 rok 

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - 2010 i 2011 rokredaguje: []

ostatnia zmiana: 2016-10-12 14:21:36

przejdź do :