Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Informacje z wykonania budżetu

2016 rok

I kwartał -

II kwartał -2015 rok

I kwartał -

II kwartał -

III kwartał -

IV kwartał -


2014 rok

I kwartał -

II kwartał -

III kwartał -

IV kwartał -


2013 rok

I kwartał -

II kwartał -

III kwartał -

IV kwartał -

 

 2012 rok

I kwartał -

II kwartał -

III kwartał -

IV kwartał -

 

IV KWARTAŁ 2011

DOCHODY

15.896.947,00

Dochody bieżące

10.956.369,59

Dochody majątkowe

4.940.577,41

WYDATKI

19.725.671,12

Wydatki bieżące

10.758.928,42

Wydatki majątkowe

w tym udział środków UE, o których mowa w art. 5 ust. 2

8.966.742,70

 

6.022.368,98

DEFICYT

- 3.828.724,12

Kwota dotacji otrzmanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego

1.000,00

III KWARTAŁ 2011


PLAN

WYKONANIE

DOCHODY OGÓŁEM

14.178.850,74

10.183.972,08

- dochody bieżące

11.093.689,00

8.354.054,01

- dochody majątkowe

3.085.161,74

1.829.918,07

WYDATKI OGÓŁEM

20.033.436,74

13.874.852,20

- wydatki bieżące

10.966.173,00

7.815.388,49

- wydatki majątkowe

9.067.263,74

6.059.463,71

NADWYŻKA / DEFICYT

- 5.854.586,00

- 3.690.880,12

PRZYCHODY OGÓŁEM

6.360.586,00

4.791.705,29

- kredyty i pożyczki

5.772.573,00

4.143.061,00

- inne źródła

588.013,00

648.644,29

ROZCHODY OGÓŁEM

506.000,00

386.000,00

- spłaty pożyczek i kredytów

506.000,00

386.000,00

- inne cele

0,00

0,00

 

 II KWARTAŁ 2011


PLAN

WYKONANIE

DOCHODY OGÓŁEM

12.467.849,80

5.633.797,11

- dochody bieżące

10.600.520,80

5.502.787,11

- dochody majątkowe

1.867.329,00

131.010,00

WYDATKI OGÓŁEM

19.725.435,80

7.842.477,10

- wydatki bieżące

10.476.393,80

5.070.593,49

- wydatki majątkowe

9.249.042,00

2.771.883,61

NADWYŻKA / DEFICYT

- 7.257.586,00

- 2.208.679,99

PRZYCHODY OGÓŁEM

7.763.586,00

2.657.542,70

- kredyty i pożyczki

7.175.573,00

2.008.898,41

- inne źródła

588.013,00

648.644,29

ROZCHODY OGÓŁEM

506.000,00

261.000,00

- spłaty pożyczek i kredytów

506.000,00

261.000,00

- inne cele

0,00

0,00


 I KWARTAŁ 2011


PLAN

WYKONANIE

DOCHODY OGÓŁEM

12.413.547,00

2.882.882,19

- dochody bieżące

10.554.092,00

2.872.109,56

- dochody majątkowe

1.859.455,00

10.772,63

WYDATKI OGÓŁEM

19.534.805,00

4.666.592,09

- wydatki bieżące

10.351.549,00

2.519.906,84

- wydatki majątkowe

9.183.256,00

2.146.685,25

NADWYŻKA / DEFICYT

- 7.121.258,00

- 1.783.709,90

PRZYCHODY OGÓŁEM

7.627.258,00

2.588.644,29

- kredyty i pożyczki

7.175.573,00

1.940.000,00

- inne źródła

451.685,00

648.644,29

ROZCHODY OGÓŁEM

506.000,00

611.000,00

- spłaty pożyczek i kredytów

506.000,00

111.000,00

- inne cele

0,00

500.000,00


IV KWARTAŁ 2010

DOCHODY

14.665.184,08

Dochody bieżące

9.313.957,32

Dochody majątkowe

5.351.226,76

WYDATKI

15.298.228,77

Wydatki bieżące

8.305.725,05

Wydatki majątkowe

w tym udział środków UE, o których mowa w art. 5 ust. 2

6.992.503,72

 

4.090.869,43

DEFICYT

- 633.044,69

Kwota dotacji otrzmanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego

1.000,00

III KWARTAŁ 2010

DOCHODY

10.994.603,28

Dochody bieżące

7.117.188,41

Dochody majątkowe

3.877.414,87

WYDATKI

11.147.953,35

Wydatki bieżące

6.013.651,05

Wydatki majątkowe

5.134.302,30

DEFICYT

- 135.350,07

II KWARTAŁ 2010

DOCHODY

5.829.393,60

Dochody bieżące

4.737.996,94

Dochody majątkowe

1.091.396,66

WYDATKI

5.695.628,30

Wydatki bieżące

4.044.347,74

Wydatki majątkowe

1.651.280,56

NADWYŻKA

133.765,30

I KWARTAŁ 2010

DOCHODY

2.505.201,89

Dochody bieżące

2.495.732,41

Dochody majątkowe

9.469.48

WYDATKI

2.189.850,89

Wydatki bieżące

1.983.546,53

Wydatki majątkowe

206.304,36

NADWYŻKA

315.351,00


IV KWARTAŁ 2009

DOCHODY

10.088.400,00

WYDATKI

11.020.312,54

Wydatki bieżące

7.982.898,65

Wydatki majątkowe

3.037.413,89

DEFICYT

-931.912,54

Kwota zobowiązań wymagalnych

-

Kwota dotacji otrzmanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego

936.904,50

Kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

1.000,00


III KWARTAŁ 2009

DOCHODY

7.925.950,41

WYDATKI

8.038.695,17

Wydatki bieżące

5.712.563,42

Wydatki majątkowe

2.326.131,75

DEFICYT

-112.744,76


II KWARTAŁ 2009

DOCHODY

4.966.366,35

WYDATKI

4.352.017,22

Wydatki bieżące

3.742.989,00

Wydatki majątkowe

609.028,22

NADWYŻKA

614.349,13


I KWARTAŁ 2009

DOCHODY

2.424.516.67

WYDATKI

1.872.569,72

Wydatki bieżące

1.848.567,14

Wydatki majątkowe

24.002,58

NADWYŻKA

551.946,95


IV KWARTAŁ 2008

DOCHODY

9.737.108,49

WYDATKI

8.496.475,79

Wydatki bieżące

7.351.777,92

Wydatki majątkowe

1.144.697,87

NADWYŻKA

1.240.632,70

Kwota zobowiązań wymagalnych

-

Kwota dotacji otrzmanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego

-

Kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

-


III KWARTAŁ 2008

DOCHODY

7.401.311,21

WYDATKI

5.879.726,99

Wydatki bieżące

5.311.486,11

Wydatki majątkowe

568.240,88

NADWYŻKA

1.521.584,22


II KWARTAŁ 2008

DOCHODY

5.460.901,03

WYDATKI

3.756.283,69

Wydatki bieżące

3.629.975,30

Wydatki majątkowe

126.308,39

NADWYŻKA

1.704.617,34


I KWARTAŁ 2008


DOCHODY

3.470.983,85

WYDATKI

1.973.354,08

Wydatki bieżące

1.925.232,78

Wydatki majątkowe

48.121,30

NADWYŻKA

1.497.629,77


IV KWARTAŁ 2007

DOCHODY

7.533.414,28

WYDATKI

7.043.614,84

Wydatki bieżące

6.720.928,40

Wydatki majątkowe

322.686,44

NADWYŻKA

489.799,44

Kwota zobowiązań wymagalnych

-

Kwota dotacji otrzmanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego

-

Kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

5.094,83


III KWARTAŁ 2007

DOCHODY

5.705.886,37

WYDATKI

4.742.847,09

Wydatki bieżące

4.641.789,79

Wydatki majątkowe

101.057,30

NADWYŻKA

963.039,28


II KWARTAŁ 2007

DOCHODY

3.912.225,34

WYDATKI

3.227.158,40

Wydatki bieżące

3.159.449,33

Wydatki majątkowe

67.709,07

NADWYŻKA

685.066,94


I KWARTAŁ 2007

DOCHODY

2.015.318,96

WYDATKI

1.528.055,13

Wydatki bieżące

1.513.217,24

Wydatki majątkowe

14.837,89

NADWYŻKA

487.263,83


IV KWARTAŁ 2006

DOCHODY

8.146.998,64

WYDATKI

10.645.524,72

Wydatki bieżące

6.301.782,35

Wydatki majątkowe

4.343.742,37

DEFICYT

-2.498.526.08

Kwota zobowiązań wymagalnych

-

Kwota dotacji otrzmanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego

-

Kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

1.000,00


III KWARTAŁ 2006

DOCHODY

5.791.588,45

WYDATKI

4.518.055,61

Wydatki bieżące

4.344.450,71

Wydatki majątkowe

173.604,90

NADWYŻKA

1.273.532,84


II KWARTAŁ 2006

DOCHODY

3.913.889,12

WYDATKI

3.007.689,46

Wydatki bieżące

2.975.925,70

Wydatki majątkowe

31.763,76

NADWYŻKA

906.199,66


I KWARTAŁ 2006

DOCHODY

2.143.212,00

WYDATKI

1.577.417,00

Wydatki bieżące

1.547.823,00

Wydatki majątkowe

29.594,00

NADWYŻKA

565.795,00


IV KWARTAŁ 2005

DOCHODY

7.847.319,00

WYDATKI

6.022,016,00

Wydatki bieżące

5.807.347,00

Wydatki majątkowe

214.669,00

NADWYŻKA

1.825.303,00

Kwota zobowiązań wymagalnych

-

Kwota dotacji otrzmanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego

-

Kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

4.800,00


redaguje: []

ostatnia zmiana: 2016-10-12 14:21:36

przejdź do :