Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Budżet

  Uchwała Budżetowa na rok 2016 nr XV.64.2015 Gminy Wojcieszów z dnia 30 grudnia 2015 wraz z załącznikami i częścią opisową

  Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów na 2016 rok 
  Uchwała Budżetowa na rok 2015 nr IV.11.2014 Gminy Wojcieszów z dnia 30 grudnia 2014

1. Część opisowa

2. Załączniki do budżetu

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów na 2015 rok 
  Uchwała Budżetowa na rok 2014 nr XXXVI.175.2013 Gminy Wojcieszów z dnia 30 grudnia 2013

1. Część opisowa

2. Załączniki do budżetu

 Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów na 2014 rok

1. Objaśnienia do WPF 2014

2. Załącznik nr 1 - WPF 2014 

3. Załącznik nr 2 - PRZEDSIĘWZIĘCIA 2014  Uchwała Budżetowa na rok 2013 nr XXV.126.2012 Gminy Wojcieszów z dnia 27 grudnia 2012

1. Część opisowa

2. Załączniki do budżetu

 Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów na 2013 rok

1. Objaśnienia do WPF 2013

2. Załącznik nr 1 - WPF 2013


 Uchwała Budżetowa na rok 2012 nr XIV.65.2011 Gminy Wojcieszów z dnia 28 grudnia 2011

1. Część opisowa

2. Załączniki do budżetu

 Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów na 2012 rok

1. Objaśnienia do WPF 2012


 Uchwała Budżetowa na rok 2011 nr IV/11/10 Gminy Wojcieszów z dnia 30 grudnia 2009

1. Część opisowa

2. Załączniki do budżetu

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów na 2011 rok

1. Załączniki WPF 2011


Uchwała Budżetowa na rok 2010 nr XXXV/188/09 Gminy Wojcieszów z dnia 29 grudnia 2009

1. Część opisowa

2. Załączniki do budżetu


Uchwała XXIV/139/08 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 grudnia 2008
w sprawie budżetu miasta na 2009 rok

1. Część opisowa 

2. Załączniki do budżetu 


Uchwała Nr XIII/81/07 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28 grudnia 2007
w sprawie budżetu miasta na 2008 rok

1. Część opisowa

2. Załączniki do budżetu


Uchwała Nr IV/9/06 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28 grudnia 2006
w sprawie budżetu miasta na 2007 rok

1. Część opisowa

2. Załączniki do budżetu


Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy - 2006 rok


Uchwała Nr XL/205/05 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2005
w sprawie budżetu miasta na 2006 rok

1. Część opisowa

2. Plan dochodów

3. Plan wydatków


Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy - 2005 rokUchwała Nr XXVIII/137/04 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2004
w sprawie: budżet miasta na 2005 rok

1. Część opisowa

2. Plan dochodów

3. Plan wydatków


Uchwała Nr XVII/73/04 Rady Miasta dnia 22 stycznia 2004
w sprawie: budżetu miasta na 2004 rok

1. Część opisowa

2. Plan dochodów

3. Plan wydatków

redaguje: []

ostatnia zmiana: 2016-10-12 14:21:36

przejdź do :