Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej http://www.pkw.gov.pl/

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 2015

Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://parlament2015.pkw.gov.pl/

 Wyniki - Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r.
 Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Wojcieszów
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 o składzie komisji.
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 o składzie komisji.
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 o składzie komisji.
 Informacja o sposobie głosowania Sejm
 Informacja o sposobie głosowania Senat

 UWAGA: I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się 12 października 2015 r. o godz.14.30 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Wojcieszów.

 Zarządzenie Nr 0050.124.2015 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 Informacja o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojcieszów o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 Informacja o sposobie głosowania.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Informacja Burmistrza Miasta - wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 
redaguje: []

ostatnia zmiana: 2016-10-12 14:21:36

przejdź do :