Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Ochrona środowiska

O B W I E S Z C Z E N I A

Informacja  OŚ.6220.10.2016.2 

Informacja  OŚ.6220.9.2016.2 

 Obwieszczanie OŚ.6220.16.2016 

 Obwieszczenie OŚ.6220.15.2016

Obwieszczenie OŚ.6220.14.2016

Obwieszczenie OŚ.6220.13.2016

Obwieszczenie OŚ.6220.12.2016

Obwieszczenie OŚ.6220.11.2016

Postanowienie OŚ.6220.8.2016.2

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojcieszów OŚ.6220.10.2016

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojcieszów OŚ.6220.9.2016

 Informacja OŚ.6220.5.2016.2

 Informacja OŚ.6220.4.2016.2  

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojcieszów  OŚ.6220.8.2016

        Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojcieszów  OŚ.6220.6.2016

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojcieszów - termomodernizacja budynku użyteczności publicznej -  ul. Silesia 5 w Wojcieszowie.
 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojcieszów - termomodernizacja budynku użyteczności publicznej -  ul. Silesia 6 w Wojcieszowie.


Obwieszczenie RDOŚ nr WPN.6320.91.2016.JZ


Decyzja nr OŚ.6220.1.2016.1 z dnia 23 marca 2016 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojcieszów - termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Przychodnia Rejonowa

-------------------------------------------------------------------------------------------

Decyzja nr OŚ.6220.2.2016.1 z dnia 23 marca 2016 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojcieszów - termomodernizacja budynku użyteczności publicznej- Zespół Szkół w Wojcieszowie

-----------------------------------------------------------------------------------------

Decyzja nr OŚ.6220.3.2016.1 z dnia 23 marca 2016 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojcieszów - termomodernizacja budynku użyteczności publicznej- Urząd Miasta Wojcieszów

-----------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojcieszów - wieża widokowa Dłużek

Obwieszczenie Burmistrza Miasta  Wojcieszów dot. decyzji nr OŚ.6220.1.2015.5

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojcieszów - Przedsięwzięcie polegające budowie wieży widokowej na górze Dłużek w Wojcieszowie na działce o numerze ewidencyjnym 430 obręb 2 Wojcieszów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojcieszów - Przedsięwzięcia pn. Przetwarzanie odpadów w procesie odzysku, mające na celu zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte w Wojcieszowie - dz. 132/1 ob. 3 Wojcieszów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojcieszów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów w procesie odzysku, mające na celu zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i objęte w Wojcieszowie na działce o numerze ewidencyjnym 132/1 obręb 3.


Informacja  o przystąpieniu z urzędu do opracowania dokumentacji pn. Programy ochrony  powietrza - aktualizacja


Zawiadomienie-drzewa

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu WPN.6320.54.2012.RS (data umieszczenia 03.12.2012 r.)

Obwieszczenie - uwarunkowania środowiskowe z dnia 03.08.2012 r. -decyzja - zbieranie odpadów (złomu)


Zawiadomienie- uwarunkowania środowiskowe z dnia 18.07.2012 r. - Dokumenty do wydawnia decyzji dla zadania - zbieranie odpadów (złomu)

Obwieszczenie - uwarunkowania środowiskowe z dnia 16.07.2012 r. - postanowienie - zbieranie odpadów (złomu)

Obwieszczenie - uwarunkowania środowiskowe z dnia 26.06.2012 r. - uzupełnienie do wniosku - zbieranie odpadów (złomu)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji- uwarunkowania środowiskowe z dnia 12.06.2012 r. -Ocena Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko  dla zadania -  Remont drogi w leśnictwie Wojcieszów Górny

Obwieszczenie - uwarunkowania środowiskowe z dnia 31.05..2012 r. - Wniosek - Zbieranie odpadów (złomu)

Zawiadomienie- uwarunkowania środowiskowe z dnia 04.05.2012 r. -Ocena Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko - Dokumenty do wydawnia decyzji  dla zadania - Remont drogi w leśnictwie Wojcieszów Górny

Obwieszczenie - uwarunkowania środowiskowe z dnia 29.03.2012 r. -Ocena Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko - uzupełniony Raport Remont drogi w leśnictwie Wojcieszów Górny

Obwieszczenie - uwarunkowania środowiskowe- decyzja z dnia 22.02..2012 r. - Odtworzenie śródleśnego stawu w leśnictwie  Wojcieszów Dolny, w oddz.293i

Obwieszczenie - uwarunkowania środowiskowe- postanowienie z dnia 10.02..2012 r. - Odtworzenie śródleśnego stawu w leśnictwie  Wojcieszów Dolny, w oddz.293i

Obwieszczenie - uwarunkowania środowiskowe z dnia 25.01.2012 r. -Ocena Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko - uzupełniony Raport Remont drogi w leśnictwie Wojcieszów Górny

Obwieszczenie - uwarunkowania środowiskowe z dnia 17.01..2012 r. - Wniosek - Odtworzenie śródleśnego stawu w leśnictwie Wojcieszów Wojcieszów Dolny, w oddz.293i

Obwieszczenie - uwarunkowania środowiskowe z dnia 02.12.2011 r. - Wniosek -Budowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami w pasie drogowym ulicy Miedzianej w Wojcieszowie
Obwieszczenie - uwarunkowania środowiskowe z dnia 18.11.2011 r. -Ocena Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko - Raport uzupełnienie listopad 2011- Remont drogi w leśnictwie Wojcieszów Górny

Obwieszczenie - uwarunkowania środowiskowe z dnia 07 października 2011 r. -Ocena Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko - Raport 2011- Remont drogi w leśnictwie Wojcieszów Górny-

Obwieszczenie - uwarunkowania środowiskowe z dnia 17 maja 2011 r. - Remont drogi w leśnictwie Wojcieszów Górny

Obwieszczenie  RDOŚ - Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

 Obwieszczenie Uwarunkowania Środowiskowe Wniosek  z dnia 15.04.2011 r. -zmieniający wniosek z 28.02.2011 r.- Remont drogi w leśnictwie Wojcieszów Górny

Obwieszczenie Uwarunkowania Środowiskowe z dnia 18.03.2011 r. - Remont  drogi   w  leśnictwie   Wojcieszów  Górny 
2010

Obwieszczenie Uwarunkowania Środowiskowe z dnia 15.09.2010 r. - Decyzja- Odtworzenie śródleśnego stawu w leśnictwie Wojcieszów Dolny

Obwieszczenie Uwarunkowania Środowiskowe z dnia 27.08.2010 r. - Postanowienie- Odtworzenie śródleśnego stawu w leśnictwie Wojcieszów Dolny

Obwieszczenie Uwarunkowania Środowiskowe z dnia 03.08.2010 r. - Wniosek- Odtworzenie śródleśnego stawu w leśnictwie Wojcieszów Dolny
2009
Obwieszczenie Uwarunkowania Środowiskowe z dnia 10.06.2009 r. - Decyzja - Wymiana  Wodociągu na terenie miasta Wojcieszów
Obwieszczenie Uwarunkowania Środowiskowe z dnia 26.05.2009 r. - Postanowienie - Wymiana  Wodociągu na terenie miasta Wojcieszów

Obwieszczenie Uwarunkowania Środowiskowe z dnia 08.05.2009 r. - Decyzja   KANALIZACJA SANITARNA NA TERENIE MIASTA WOJCIESZÓW - ETAP IV B

 Obwieszczenie Uwarunkowania Środowiskowe z dnia 29.04.2009 r. - Wniosek - Wymiana  Wodociągu na terenie miasta Wojcieszów

Obwieszczenie Uwarunkowania Środowiskowe z dnia 21.04.2009 r. - Postanowienie  - KANALIZACJA SANITARNA NA TERENIE MIASTA WOJCIESZÓW - ETAP IV B

Obwieszczenie Uwarunkowania Środowiskowe z dnia 07.04.2009 r.  Decyzja - Subregionalne Centrum Turystyki Aktywnej w Wojcieszowie

Obwieszczenie Uwarunkowania Środowiskowe z dnia 23.03.09 r. - Wniosek  - Kanalizacja Sanitarna Etap IV B

 2008

Obwieszczenie Uwarunkowania Środowiskowe z dnia 12.12.08 r. - Decyzja - Centrum Bezpieczeństwa
Obwieszczenie Uwarunkowania Srodowiskowe z dnia 14.11.08 r. - Postanowienie - Centrum Bezpieczeństwa
Obwieszczenie Uwarunkowania Srodowiskowe z dnia 23.10.08 r. - Centrum Bezpieczeństwa
Obwieszczenie Uwarunkowania środowiskowe i decyzja z dnia 16.10.2008 r. - Hala Sportowa
Obwieszczenie Uwarunkowania środowiskowe i decyzja z dnia 14.10.2008 r. - modernizacja Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie
Obwieszczenie Uwarunkowania środowiskowe z dnia 2.10.2008 r. - Hala Sportowa

 Obwieszczenie Uwarunkowania środowiskowe - zgoda na realizacje przedsięwzięcia z dnia 26.09.2008 r.

Obwieszczenie Uwarunkowania środowiskowe - zgoda na realizacje przedsięwzięcia z dnia 10.09.2008 r.


Obwieszczenie Uwarunkowania środowiskowe - zgoda na realizacje przedsięwzięcia z dnia 28.08.2008 r.

O b w i e s z c z e n i e Uwarunkowania środowiskowe - zgoda na realizację przedsięwzięcia z dnia 28.03.2008 r.

O b w i e s z c z e n i e Uwarunkowania środowiskowe - zgoda na realizację przedsięwzięcia z dnia 07.03.2008 r.

O b w i e s z c z e n i e Uwarunkowania środowiskowe - zgoda na realizację przedsięwzięcia z dnia 18.02.2008 r.

O b w i e s z c z e n i e Uwarunkowania środowiskowe - zgoda na realizację przedsięwzięcia z dnia 06.02.2008 r.

 


   2007

O b w i e s z c z e n i e Uwarunkowania środowiskowe – zgoda na realizację przedsięwzięcia z dnia 18.05.2007 r.

O b w i e s z c z e n i e Uwarunkowania środowiskowe – zgoda na realizację przedsięwzięcia z dnia 18.05.2007 r.

O b w i e s z c z e n i e Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 11.06.2007 r.

O b w i e s z c z e n i e Uwarunkowania środowiskowe – zgoda na realizację przedsięwzięciaz dnia 25.06.2007 r.

O b w i e s z c z e n i e Uwarunkowania środowiskowe – zgoda na realizację przedsięwzięciaz dnia 25.06.2007 r.

O b w i e s z c z e n i e Uwarunkowania środowiskowe – zgoda na realizację przedsięwzięcia z dnia 03.07.2007 r

O b w i e s z c z e n i e Uwarunkowania środowiskowe - zgoda na realizację przedsięwzięcia z dnia 09.08.2007 r.

O b w i e s z c z e n i e Uwarunkowania środowiskowe - zgoda na realizację przedsięwzięcia z dnia 17.08.2007 r.

O b w i e s z c z e n i e Uwarunkowania środowiskowe - zgoda na realizację przedsięwzięcia z dnia 31.08.2007 r.

O b w i e s z c z e n i e Uwarunkowania środowiskowe - zgoda na realizację przedsięwzięcia z dnia 31.08.2007 r.

O b w i e s z c z e n i e Uwarunkowania środowiskowe - zgoda na realizację przedsięwzięcia z dnia 28.09.2007 r.

O b w i e s z c z e n i e Uwarunkowania środowiskowe - zgoda na realizację przedsięwzięcia z dnia 05.11.2007 r.

O b w i e s z c z e n i e Uwarunkowania środowiskowe - zgoda na realizację przedsięwzięcia z dnia 18.12.2007 r.


2006

O b w i e s z c z e n i e Uwarunkowania środowiskowe – zgoda na realizację przedsięwzięcia z dnia 24.04.2006 r.

O b w i e s z c z e n i e Uwarunkowania środowiskowe – zgoda na realizację przedsięwzięcia z dnia 28.04.2006 r.

O b w i e s z c z e n i e Uwarunkowania środowiskowe – zgoda na realizację przedsięwzięcia z dnia 05.07.2006 r.

O b w i e s z c z e n i e Uwarunkowania środowiskowe – zgoda na realizację przedsięwzięcia z dnia 08.08.2006 r.

O b w i e s z c z e n i e Uwarunkowania środowiskowe – zgoda na realizację przedsięwzięcia z dnia 04.10.2006 r.

 Załączniki:

Data publikacji 2012-06-26 11:36:31
Data publikacji 2016-08-23 13:57:54Obwieszczenie RDOŚredaguje: []

ostatnia zmiana: 2016-11-23 09:41:06

przejdź do :