Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Lokalny Program Rewitalizacji

Ogłoszenie 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wojcieszów

zał. Formularz konsultacyjny 2016

Diagnoza - Lokalny Program Rewitalizacji
Harmonogram spotkań konsultacyjnych dot. zadania Lokalny Program Rewitalizacji
Prezentacja - spotkanie konsultacyjne nr 1
Prezentacja - spotkanie konsultacyjne nr 2
Prezentacja - spotkanie konsultacyjne nr 3
Prezentacja - spotkanie konsultacyjne nr 4

Diagnoza v.2 - Lokalny Program Rewitalizacji

Raport z konsultacji społecznych
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

 Lokalny Program Rewitalizacji 2016-2023

Formularz

Raport z konsultacji społecznych - Projekt LPR 2016-2023redaguje: []

ostatnia zmiana: 2016-10-12 14:21:36

przejdź do :