Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Referendum Ogólnokrajowe 2015

 Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie miasta Wojcieszów.

Informacja o składach i pełnionych funkcjach w obwodowych komisjach ds. referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Uwaga:  I posiedzenie Obwodowych Komisji ds. Referendum odbędzie się 27 sierpnia 2015 r. o godz.14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Wojcieszów.

     Zarządzenie Nr 0050.95.2015 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

 Informacja o terminie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji ds. referendum.

 Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach Obwodowych Komisji do sprawa referendum w kraju.

 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków komisji obwodowych.

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 13 lipca 2015 r. o numerach i granicach głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 Zarządzenie Nr 0050.85.2015 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Wojcieszów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie materiałów dotyczących ogólnokrajowego referendum.

 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.

 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.Załączniki:

Data publikacji 2015-08-14 09:28:07redaguje: []

ostatnia zmiana: 2016-10-12 14:21:36

przejdź do :