Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014
- Nagrania z sesji
- Komisja Rewizyjna
- Komisja ds. Budżetu
- Komisja ds. Budżetu
- Komisja ds.Społecznych, Zdrowi
- Protokoły z sesji
- Interpelacje Radnych
- Zaproszenie na sesję
- Kodeks etyki radnego

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Rada Miasta 2010-2014

Przewodnicząca Rady Miasta - Jadwiga Śliwa
Wiceprzewodniczący - Marek Bratek

 1. Brzeziewska Danuta
 2. Dynius Jarosław 
 3. Janc Zbigniew 
 4. Jodziewicz Krystyna
 5. Kędzierski Jan 
 6. Kostiuk Irena 
 7. Łuka Wacław 
 8. Nowak Stanisław 
 9. Patalas Wojciech 
 10. Rogal Przemysław 
 11. Rzeczkowski Zbigniew 
 12. Rybij Grażyna
 13. Woźniak Zdzisławredaguje: []

ostatnia zmiana: 2015-12-16 09:21:39

przejdź do :