Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

szkolenia, ogłoszenia

2016

Konkursy dla NGO - listopad


Artykuł Prawo NGO- Akty prawne NGO


Spotkanie informacyjne „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”

Ruszył kolejny nabór wniosków w ramach projektu OdDOLNY ŚLĄSK, dedykowany grupom samopomocowym.

Regulamin konkursu

Karta oceny fiszk

Karta oceny rozmowy

Fiszka


Ruszył konkurs grantowy „Działaj Lokalnie” wspierający lokalne inicjatywy
Regulamin konkursu


PROGRAM AKTYWNY DOLNY ŚLĄSK

Pismo w sprawie programu Aktywny Dolny Śląski

Prezentacja

Harmonogram

Formularz zgłoszeniowy

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE www.aktywny.dolnyslask.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tworzymy LSR dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023. Lokalny Bank Pomysłów  - fiszka projektowa

Harmonogram spotkań konsultacyjnych  udziału w pracach nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023-„Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

ogłoszenie o naborze wniosków w ramach projektu OdDOLNY ŚLĄSK,


Zaproszenie na spotkanie informacyjne "Środa z Funduszami" dla organizacji pozarządowych


Zaangażujcie rodziny w pomoc innym.

        

Fundacja Cultura Mentis zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu "Obywatele w działaniu w podregionie legnickim Województwa Dolnośląskiego".
redaguje: []

ostatnia zmiana: 2016-11-02 13:11:11

przejdź do :