Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Konsultacje społeczne


              2016

 Wyniki konsultacji

Do dnia 10 listopada 2016 r. można składać swoje uwagi lub opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie "Przyjęcia programu współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 ". (treść projektu uchwały w załączeniu)Projekt Uchwały

Ogłoszenie

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wojcieszów

zał. Formularz konsultacyjny 

Harmonogram spotkań konsultacyjnych dot. zadania Lokalny Program Rewitalizacji

Diagnoza - Lokalny Program Rewitalizacji
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje społeczne - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wojcieszów"
Program Gospodarki Niskoemisyjnej

--------------------------------------------------------------------------------

Wyniki konsultacji Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi dla Gminy Wojcieszów w 2016 r.
 Konsultacje społeczne- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi dla Gminy Wojcieszów w 2016 r.
2015
Do dnia 12 listopada 2015 r. można składać swoje uwagi lub opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok".
(treść projektu uchwały w załączeniu)
projekt uchwały

---------------------------------
Konsultacje społeczne - "Strategia rozwoju Miasta Wojcieszów na lata 2015-2025" 
Dobiegają końca prace nad Strategią Rozwoju Miasta Wojcieszów na lata 2015-2025. |
Prosimy mieszkańców, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze o wnioski i uwagi do tego projektu, które postaramy się uwzględnić, aby nadać mu ostateczny kształt.
Projekt dokumentu jest wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów, pokój nr 12 (Sekretarz Miasta) w godzinach pracy Urzędu oraz na  stronie internetowej www.wojcieszow.pl
Uwagi, wnioski i propozycje prosimy składać wyłącznie w postaci udostępnionego w Urzędzie oraz do pobrania na stronie internetowej Urzędu „Formularz zgłoszenia uwag”
Konsultacje będą trwały do 30 października 2015 r.
Uwagi mogą być nadesłane:
1. Na adres Urzędu Miasta Wojcieszów ul. Pocztowa 1.
2. Drogą elektroniczną na adres: sekretarz@wojcieszow.pl
3. Osobiście w Urzędzie Miasta przy ulicy Pocztowej 1, pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do udziału w konsultacjach tak istotnego dla rozwoju Naszej Gminy dokumentu.
 projekt "Strategia Rozwoju Miasta Wojcieszów na lata 2015-2015"
Formularz zgłaszania uwag do Strategii Rozwoju Miasta Wojcieszów na lata 2015-2015 

 Wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Wojcieszów na lata 2015-2025.

__________________________________________________________________________

Wyniki konsultacji - ogłoszenie - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wojcieszów

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wojcieszów - projekt

Projekt uchwały - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wojcieszów

Zarządzenie nr 0050.101.2015 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: "Plan gospodarki nieskoemisyjnej dla Gminy Wojcieszów"

------------

Wyniki konsultacji.

 Zarządzenie Nr 0050.16.2015 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
  Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

            Formularz  konsultacji

 

2014 r.

Wyniki konsultacji.    

Do dnia 1 października 2014 r. można składać swoje uwagi lub opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok".
(treść projektu uchwały w załączeniu)

projekt uchwały str.1projekt uchwały str.2projekt uchwały str.3

 

Zarządzenie Nr 0050.433.2014 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Wojcieszów.

2013 r.

 Do dnia 22 października 2013 r. można składać swoje uwagi lub opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok".
(treść projektu uchwały w załączeniu).

 Informujemy, że w wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag, wniosków i opinii do projektu uchwały.
__________________________________________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że zakończono konsultacje projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok"

W wyznaczonym terminie tj. od 03.01.2013 r. do 18.01.2013 r. nie zgłoszono żadnych uwag, wniosków i opinii do projektu uchwały.
__________________________________________________________________________________________________

Do dnia 18 stycznia 2013 r. można składać swoje uwagi lub opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok".

Zarządzenie Nr 0050.305.2013 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących "Programu współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok"

==================================================================================================

    2012 r.

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że zakończono konsultacje projektu uchwały w sprawie "Wieloletniego programu współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2013-2015."
Konsultacje trwały w terminie od dnia 2.10.2012 r. do dnia 23 .10.2012 r.

Informujemy, że w wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag, wniosków i opinii do zaproponowanego projektu Programu współpracy.  

 Do dnia 23 października 2012 r. można składać swoje uwagi lub opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie "Wieloletniego programu współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2013-2015."

Zarządzenie Nr 0050.265.2012 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 1 października 2012 r.    w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących "Wieloletniego programu współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego w latach 2013-2015" 

========================================================================================

2011 r.

 Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że zakończono konsultacje "Programu współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok."
Konsultacje trwały w terminie od dnia 4.10.2011 r. do dnia 19 .10.2011 r.
Swoje uwagi i oponie można było złożyć do sekretariatu Urzędu Miasta. Projekt Programu, został udostępniony na stronie internetowej pod adresem: www.wojcieszow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zgodnie z § 6 Uchwały Nr XLI/218/10 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w uchwale.
Informujemy, że w wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag, wniosków i opinii do zaproponowanego projektu Programu współpracy.  

 Do dnia 19 października 2011 roku można składać swoje uwagi lub opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok."

Zarządzenie Nr 0050.123.2011 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 3 października 2011 r.    w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących "Programu współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok." 

_____________________________________________________________________________________

2010 r.

Do dnia 8 listopada 2010 roku można składac swoje uwagi lub opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie  Programu współpracy Gminy Wojcieszów na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie nr 0151/378/10  z dnia 26.10.2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu współpracy Gminy Wojcieszów na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2007 r.

Uchwała Nr V/18/07 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zniesienia urzędowych nazw części miasta  "Wojcieszów Dolny" i "Wojcieszów Górny".Załączniki:

Data publikacji 2016-03-11 11:44:43 Wyniki konsultacji Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi dla Gminy Wojcieszów w 2016 r.redaguje: []

ostatnia zmiana: 2016-11-15 11:50:43

przejdź do :