Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Konkursy i wyniki

Na podstawie art.19a ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego złożoną przez  " Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Jelenia Góra, Zarząd koła Nr 8,  59-550 Wojcieszów"
Zgodnie z art.19a w/w ustawy w terminie do dnia 20 września 2016 r. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.


  Zarządzenie Nr 0050.259.2016 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

   Na podstawie art.19a ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego złożoną przez  " Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Jelenia Góra, Zarząd koła Nr 8,  59-550 Wojcieszów"
Zgodnie z art.19a w/w ustawy w terminie do dnia 10 sierpnia  2016 r. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

  Zarządzenie Nr 0050.254.2016 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego złożoną przez MZKS "ORZEŁ" Wojcieszów. Zgodnie z art. 19a w/w ustawy w terminie do dnia 15 lipca 2016 r. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.


Na podstawie art.19a ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie"NASZ WOJCIESZÓW"
Zgodnie z art.19a w/w ustawy w terminie do dnia 02 czerwca  2016 r. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Na podstawie art.19a ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie"BOBRY" Żagań.
Zgodnie z art.19a w/w ustawy w terminie do dnia 20 maja  2016 r. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA WOJCIESZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI A ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA ROK 2015 - umieszczono w dniu 28.04.2016 r.

Zarządzenie nr 0050.183.2016 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 22 lutego 2016 r.w sprawie wyboru ofert  i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadań publicznych w drodze otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 0050.162.2016 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na realizację w 2016 roku na terenie Gminy Wojcieszów zadań publicznych  przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

----------------------------
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Przyjaciele Wojcieszowa - Męski Zespół Śpiewaczy MIŁEK. Zgodnie z art. 19a w/w ustawy w terminie do dnia 15 stycznia 2016 r. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty

2015

Na podstawie art.19a ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie "Przyjaciele Wojcieszowa" - Męski Zespół Śpiewaczy Miłek
Zgodnie z art.19a w/w ustawy w terminie do dnia 6 października 2015 r. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

    Na podstawie art.19a ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie"BOBRY" Żagań.
Zgodnie z art.19a w/w ustawy w terminie do dnia 19 maja  2015 r. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

     Na podstawie art.19a ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie "Nasz Wojcieszów".
Zgodnie z art.19a w/w ustawy w terminie do dnia 7 maja  2015 r. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.


     Na podstawie art.19a ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie "Nasz Wojcieszów".
Zgodnie z art.19a w/w ustawy w terminie do dnia 23 marca  2015 r. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

  Wybór ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

 Zarządzenie Nr 0050.24.2015 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku na terenie Gminy Wojcieszów zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2014

Na podstawie art.19a ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie "Nasz Wojcieszów".
Zgodnie z art.19a w/w ustawy w terminie do dnia 27 maja 2014 r. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Na podstawie art.19a ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie "BOBRY" Żagań.
Zgodnie z art.19a w/w ustawy w terminie do dnia 20 maja 2014 r. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Wybór ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.

 Otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku na terenie Gminy Wojcieszów zadań publicznych.2013

Na podstawie art.19a ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Nasz Wojcieszów

.

Zgodnie z art.19a ust.4 w/w ustawy w terminie do dnia 27 sierpnia 2013 r. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

 Na podstawie art.19a ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Nasz Wojcieszów.

Zgodnie z art.19a ust.4 w/w ustawy w terminie do dnia 28 maja 2013 r. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Umowa została rozwiązana.

  Na podstawie art.19a ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie "BOBRY" Żagań.

Zgodnie z art.19a ust. 4 w/w ustawy w terminie do dnia 21 maja 2013 r. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok.

Wybór oferty na realizację zadań publicznych Gminy Wojcieszów w 2013 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wojcieszów w 2013 r. (Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Pomoc społeczna). 

2012

Na podstawie art. 19a ust.3.ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Nasz Wojcieszów

Zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy w terminie do dnia 23 maja 2012 r. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Oferta na realizację zadania pt."Data urodzenia nie ma tu znaczenia"

Na podstawie art. 19a ust.3.ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie "Speleoklub Bobry Żagań"

Zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy w terminie do dnia 23 maja 2012 r. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Oferta na realizację zadania pn XVIII Mistrzostwa Polski w Technikach Jaskiniowych.

Wybór oferty na realizację zadań publicznych Gminy Wojcieszów w 2012 r.

 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wojcieszów w 2012 roku.

 Wzór - oferta realizacji zadania publicznego
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Wzór- Umowa o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego

Nowe wzory druków.

Dnia 10 stycznia 2011 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego umowy dotyczących realizacji  zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
Wchodzi ono w życie siedem dni od dnia ogłoszenia. Jednocześnie w tym dniu traci moc poprzednie rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2005 r.

W związku z tym biorących udział w ogłaszanych przez nas otwartych konkursach ofert oraz składających oferty z własnej inicjatywy prosimy o zwrócenie uwagi na sporządzanie ofert na obowiązujących drukach. Ponadto rozporządzenie zawiera również wzór umowy i sprawozdania, które zaczynają nas obowiązywać od 18 stycznia 2011 r.

2011

Oferta na realizację zadania pt. XVII Mistrzostwa Polski w Technikach Jaskiniowych

Na podstawie art. 19a ust.3.ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego złożoną przez  Stowarzyszenie "Speleoklub Bobry Żagań"

Zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy w terminie do dnia 25 maja 2011 r. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Oferta na realizacje zadania pt."Data urodzenia nie ma tu znaczenia"

Na podstawie art. 19a ust.3.ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Nasz Wojcieszów

Zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy w terminie do dnia 12 maja 2011 r. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych na 2011rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wojcieszów w 2011 roku.

 

2010

Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych na 2010 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2010.

Wynik konkursu na realizację zadań publicznych na 2010 rok

Konkurs "Regionalne Targi Aktywnych Form Pomocy"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2010.

2009

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2009 r.

Wynik konkursu na realizację zadania publicznego w 2009r.                                                              
  2008

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury  fizycznej i sportu

Wynik konkursu na realizację zadania publicznego w 2008 r. (Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r.( Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych).

Wynik konkursu na realizację zadań publicznych w 2008 r..( Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r. ( kultura fizyczna i sport, pomoc społeczna )

Wynik konkursu na realizację zadań publicznych w 2008 r. ( kultura fizyczna i sport, pomoc społeczna )


2007

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2007 r. ( pomoc społeczna, kultura fizyczna )

wybór oferty ( pomoc społeczna 2007 r )

wybór oferty ( kultura fizyczna 2007 r )


2006

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych miasta Wojcieszów (kultura fizyczna 2006 r.).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych miasta Wojcieszów ( pomoc społeczna 2006 r. )

wzór oferty

wybór oferty ( kultura fizyczna 2006 r )

wybór oferty ( kultura fizyczna 2006 r )

redaguje: []

ostatnia zmiana: 2016-10-12 14:21:36

przejdź do :