Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Program współpracy


Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015.

Uchwała Nr XIII.53.2015 Rady Miasta Wojcieszów z dnia13 listopada 2015 r. w sprawie "Programu współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok."

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014.


 Uchwała Nr XLII.199.2014 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 22 października 2014 r. w sprawie "Programu współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok."

 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok.

Uchwała Nr XXXIV.162.2013 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok.

Uchwała w sprawie Progrmu współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2013 rok.

Uchwała w sprawie „ Wieloletniego programu współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjamipozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2013-2015” ( uchwała uchylona ).

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2011 rok.

Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wojcieszów na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3. ust.3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie."

 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wsółpracy Gminy Wojcieszów na 2011 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3. ust.3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program współpracy miasta Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.

Program współpracy miasta Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.

 Program współpracy miasta Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.
redaguje: []

ostatnia zmiana: 2016-11-08 08:17:05

przejdź do :