Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Wykaz organizacji

W związku z coroczną aktualizacją bazy danych organizacji pozarządowych uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety i nadesłanie jej na adres e-mail sekretarz@wojcieszow.pl lub pocztą na adres Urząd Miasta, ul. Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów.

Ankieta aktualizująca dane organizacji pozarządowych

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA WOJCIESZÓW

STOWARZYSZENIE  NASZ  WOJCIESZÓW

ul. Pocztowa 4/3

59-550 Wojcieszów

 

Związek Harcerstwa Polskiego Harcerska Drużyna Środowiskowa „SŁONECZNI”

ul. Bolesława Chrobrego 105

59-550 Wojcieszów

 

Ochotnicza Straż Pożarna

ul. Bolesława Chrobrego 197

59-550 Wojcieszów

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski

przy Zespole Szkół w Wojcieszowie

ul. Żeromskiego 8

59-550 Wojcieszów

Przewodnicząca: Katarzyna Rydzy

Kontakt telefoniczny: 601-097-714

 

TOWARZYSTWO  PRZYJACIÓŁ  DZIECI

Koło Przyjaciół Dzieci

przy Zespole Szkół w Wojcieszowie

ul. Żeromskiego 8

59-550 Wojcieszów

Przewodnicząca: Małgorzata Godyń

Kontakt telefoniczny: 75 75 12 298

 mail: m-godyn@tlen.pl

 

STOWARZYSZENIE  „SOBIERADZIK”

ul. Targowa 4

59-550 Wojcieszów

Kontakt telefoniczny: 75 75 11 900

 

POLSKI  ZWIĄZEK  EMERYTÓW, RENCISTÓW  I  INWALIDÓW

Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze

Zarząd Koła Nr 8, 59-550 Wojcieszów

 

 

Międzyzakładowy Klub Sportowy „ORZEŁ”

ul. Nadrzeczna 2 , 59-550 Wojcieszów.

STOWARZYSZENIE ZIEMIA AKTYWNYCH
ul. Kościelna 6/1

59-550 Wojcieszów
Prezes - Jolanta Sałek

 

STOWARZYSZENIE "PRZYJACIELE WOJCIESZOWA"

ul. Mostowa 15

59-550 Wojcieszów

ZARZĄD

Prezes - Kozak Krzysztof Andrzej

Sekretarz - Woźniak Zdzisław

Skarbnik - Obrączka Wanda

KOMISJA REWIZYJNA

Kraszewski Krzysztof

Sporna Maria

Godyń Artur

 
redaguje: []

ostatnia zmiana: 2016-10-12 14:21:36

przejdź do :