Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

GRANTY z Komisji Europejskiej

Informacja o częściowej spłacie kredytu

ze środków GRANTU Komisji Europejskiej.

Gmina Wojcieszów informuje, że zaciągnęła kredyt w wyskości 400.000 zł ze Środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na udział własny Gminy w budowie boiska wielkofunkcyjnego w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012".

Umową nr 09/1011/9-1 Gmina otrzymała częściową spłatę kredytu ze środków GRANTU Komisji Europejskiej w kwocie stanowiącej równowartość 2.271,75 EUR, co w przeliczeniu na złote po kursie kupna BGK z dnia 3.11.2009 roku stanowi kwotę 9.554,53 zł. 

Umową nr 09/1011/12-2 z dnia 20.05.2010 r. Gmina otrzymała częściową spłatę kredytu ze środków Grantu Komisji Europejskiej w kwocie stanowiącej równowartość 6.815,25 EUR, co w przeliczeniu na złote po kursie kupna BGK z dnia 24.05.2010 roku stanowi kwotę 27.609,26 zł. 

Ogółem Gmina otrzymała Grant w wysokości 9.087,00 EUR - w przeliczeniu na złote 37.163,79 zł.

 

 
redaguje: []

ostatnia zmiana: 2016-10-12 14:21:36

przejdź do :