Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Parlament Europejski


2014 r.

Informacja Obwodowej Komisji Nr 1 w Wojcieszowie

Informacja Obwodowej Komisji Nr 2 w Wojcieszowie

Informacja Obwodowej Komisji Nr 3 w Wojcieszowie


Zarządzenie Nr 0050.442.2014 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r


Sprawdzenie spisów wyborczych Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Obwieszczenie o numerach i granicach głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Komunikat Burmistrza - wykaz miejsc do plakatowania

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostana zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

_____________________________________________________________________________________

 2009 r.

 Ogłoszenie o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie udostępnienia spisu.

  Zarządzenie Nr 0151/223/09 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

 Informacja o warunkach głosowania.

 Informacja dla żołnierzy.

Komunikat Burmistrza Miasta.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojcieszów  z dnia 30 kwietnia 2009 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.Załączniki:

Data publikacji 2009-05-19 12:25:57Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczychredaguje: []

ostatnia zmiana: 2016-10-12 14:21:36

przejdź do :