Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Nabór pracowników

 

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. programów unijnych.

 Kwestionariusz osobowy

 Ogłoszenie o naborze na Animatora Sportu na obiekcie sportowym "Moje Boisko Orlik 2012" na rok 2016.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Konserwator budowlany

 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- Robotnik Komunalny

 Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy- pracownik socjalny


 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny.

 Ogłoszenie o naborze na Animatora Sportu na obiekcie sportowym "Moje boisko Orlik 2012" na rok 2015. 

Ogłoszenie o naborze na Animatora Sportu na obiekcie sportowym "Moje boisko Orlik 2012" na rok 2014.

Ogłoszenie o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds.gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Urzędzie Miasta Wojcieszów.

Ogłoszenie o naborze na Animatora Sportu na obiekcie sportowym "Moje boisko Orlik 2012" na rok 2013.

________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o naborze na Animatora Sportu na obiekcie sportowym "Moje boisko Orlik 2012" na rok 2012.

Ogłoszenie o wynikach naboru

Konkurs na stanowisko młodszego referenta ds. kadr, oświaty i działalności gospodarczej  w Urzędzie Miasta Wojcieszów

_______________________________________________________________________________

ogłoszony przez dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie

Ogłoszenie o wynikach naboru

Lista kandydatów spełnijących wymagania formalne

Konkurs na stanowisko referenta ds. rozliczeń komunalnych

 
redaguje: []

ostatnia zmiana: 2016-10-12 14:21:36

przejdź do :