Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Plany i programy

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 01.10.2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów komunalnych

 

Uchwała Nr XXIII.106.2012 r.Rady Miasta Wojcieszów z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjecia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2012-2017

Otwarty nabór na Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych

Załączniki:

 Ogłoszenie o naborze

Wzór- Karta zgłoszenia przedsięwzięcia inwestycyjnego do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojcieszów na lata 2007-2013

Karta zgłoszenia przedsięwzięcia inwestycyjnego do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojcieszów na lata 2007-2013

 Oświadczenie

Uchwała Nr XXXVIII/208/10 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2007-2013. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wojcieszów na lata 2007-2013  (plik zip)


 Plan Odnowy Miejscowości Wojcieszów na lata 2008-2015


 Program ochrony środowiskaWieloletni program inwestycyjny miasta Wojcieszów na lata 2005-2007 Plan gospodarki odpadami dla miasta Wojcieszów

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Wojcieszów o przystąpieniu do opracowania Analizy Zmian w Zagospodarowaniu Przestrzennym Miasta Wojcieszów


 
redaguje: []

ostatnia zmiana: 2016-10-12 14:21:36

przejdź do :