Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Strategia rozwoju miasta

 

2015


UCHWAŁA NR XIV.56.2015 RADY MIASTA WOJCIESZÓW z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta Wojcieszów na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta Wojcieszów na lata 2015 - 2025

 

  • System Profilaktyki I Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną Miasta Wojcieszów na lata 2009 - 2013

  • Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wojcieszów na lata 2009 -2013
  • Uchwała Nr XXIII/113/04 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 września 2004 r. sprawie Strategii Rozwoju Miasta Wojcieszów
  • Strategia Rozwoju Miasta Wojcieszów na lata 2004 – 2014  (projekt, wersja 2.1 - finalna)
  • Metryki Zadań Strategicznych wersja 1.00

 

 

 
redaguje: []

ostatnia zmiana: 2016-10-12 14:21:36

przejdź do :